Hotpoint HSFC 3M19 C UK N Slimline Dishwasher, White